Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Płońsku
Strona główna
REKRUTACJA | Nowa podstrona | Nowa podstrona2 | Nowa podstrona3 |

Rekrutacja

REKRUTACJA

 

 

 

 

 

PAŃSTWOWA  SZKOŁA   MUZYCZNA STOPNIA 

W  PŁOŃSKU      

serdecznie zaprasza kandydatów            

                                  na PRZESŁUCHANIA WSTĘPNE,

które  odbędą  się  20 maja 2016 r. (piątek)
oraz 25 maja 2016 r. (środa) w godzinach od 13.oo do 20.oo.

 

W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Płońsku nauka odbywa się w następujących specjalnościach:

- fortepian, akordeon,

- skrzypce,

- flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, tuba, waltornia.

Nauka w naszej szkole obejmuje również przedmioty teoretyczne, zajęcia chóru oraz zespoły instrumentalne.

 

Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się badanie przydatności, które polega na sprawdzeniu:

- uzdolnień muzycznych

- predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

 

Wiek kandydatów:

cykl sześcioletni – dzieci w wieku od 6 do 10 lat

cykl czteroletni – dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat

 

Kandydat jest zobowiązany do przygotowania jednej piosenki (z wyraźną linią melodyczną) i zaprezentowania jej podczas badania przydatności.

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek (druk szkolny do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły)

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Termin składania dokumentów: osobiście do sekretariatu szkoły lub elektronicznie  na adres  psm_plonsk@onet.pl  do 19 maja 2016r.

 

Umiejętności i wiedza zdobyte w naszej szkole pozwalają na kontynuowanie edukacji w średniej szkole muzycznej - od września 2012 roku już w Płońsku w  filii Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku.

 

Zapewniamy miłą i twórczą atmosferę pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Organem prowadzącym szkołę jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Szczegółowe  informacje  można  uzyskać w sekretariacie szkoły:                  

ul. Płocka 76,  tel. 23/662 44 72, e-mail psm_plonsk@onet.pl

 

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły  wniosek.docx

 

Regulamin Rekrutacji  Regulamin_Rekrutacji_do_Panstwowej_Szkoly_Muzycznej_I_stopnia_w_Plonsku.pdf