Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Płońsku
Strona główna
REKRUTACJA | Nowa podstrona | Nowa podstrona2 | Nowa podstrona3 |

Rekrutacja

REKRUTACJA

LISTA KANDYDATÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH

PRZYJĘTYCH

DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PŁOŃSKU

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 (w kolejności alfabetycznej)

 

CYKL SZEŚCIOLETNI

1.

BACHMAN MAŁGORZATA

FORTEPIAN

2.

GOLAŃCZYK MAJA

SKRZYPCE

3.

KACPERSKI KOSMA

FORTEPIAN

4.

KAMIŃSKI KAROL

FORTEPIAN

5.

MARCINIAK LIDIA

FLET

6.

MIKOŁAJCZYK HANNA

FORTEPIAN

7.

PAJĄK BŁAŻEJ

FORTEPIAN

8.

PRZEDPEŁSKA MAJA

SKRZYPCE

9.

RASIŃSKA EWELINA

KLARNET

10.

ROMANOWSKA JULIA

SKRZYPCE

11.

URBANKOWSKI MAKSYMILIAN

FORTEPIAN

 

 

CYKL CZTEROLETNI

1.

GRADECKI PIOTR

FORTEPIAN

2.

JAKUBOWSKA JULIA

FORTEPIAN

3.

KEŃSKI PIOTR

TUBA

4.

MACIEJEWSKA JULIA

KLARNET

5.

MICHALAK ZUZANNA

FLET

6.

RUDOMIN NIKOLA

AKORDEON

7.

SOBAŃSKA KAROLINA

KLARNET

8.

SOCHOCKI MATEUSZ

TRĄBKA

9.

WITCZAK JULIA

SAKSOFON

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KSZTAŁCENIA

W PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PŁOŃSKU

NIEPRZYJĘTYCH

Z POWODU BRAKU MIEJSC

(w kolejności alfabetycznej)

 

 1. BARAŃSKA AGATA
 2. CHROBOT TATIANA
 3. GLOCH KAJA
 4. KAMIŃSKA MARIA
 5. KOWALEWSKA MAJA
 6. OZIEMKOWSKA MONIKA
 7. PTASIEWICZ EMILIA
 8. PRZYBYSZEWSKA KATARZYNA
 9. ŚWIDERSKA MAŁGORZATA
 10. WOJCIECHOWSKA NATALIA

 

Płońsk, 30 czerwca 2015r.                                                                               DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                                   MARIUSZ WRZESIŃSKI

 

 

 

 

LISTA KANDYTATÓW  ZAKWALIFIKOWANYCH  DO SZKOŁY

Z PRZEPROWADZONEGO W DNIU 15.05.2015

BADANIA UZDOLNIEŃ  ZAWIERAJĄCEGO OCENĘ PREDYSPOZYCJI KANDYDATA  

 

 

1.MAKSYMILIAN URBANKOWSKI

2.KAROL KAMIŃSKI

3.MAŁGORZATA BACHMAN

4.ZUZANNA MICHALAK

5.KOSMA KACPERSKI

6.HANNA MIKOŁAJCZYK

7. EMILIA PTASIEWICZ

8.JULIA JAKUBOWSKA

9. NATALIA WOJCIECHOWSKA

10.NIKOLA RUDOMIN

11.MONIKA OZIEMKOWSKA

12.BŁAŻEJ PAJĄK

13.PIOTR GRADECKI

14. JULIA ROMANOWSKA

15.MATEUSZ SOCHOCKI

16.KATARZYNA PRZYBYSZEWSKA

17.LIDIA MARCINIAK

18.MAŁGORZATA ŚWIDERSKA

19.PIOTR KEŃSKI

20.JULIA MACIEJEWSKA

21.MARIA KAMIŃSKA

22.AGATA BARAŃSKA

23.MAJA GOLAŃCZYK

24.MAJA PRZEDPEŁSKA

25.KAJA GLOCH

26.EWELINA RASIŃSKA

27.MAJA KOWALEWSKA

28.TATIANA CHROBOT

 

 

LISTA KANDYTATÓW  NIEZAKWALIFIKOWANYCH  DO SZKOŁY

Z PRZEPROWADZONEGO W DNIU 15.05.2015.

BADANIA UZDOLNIEŃ  ZAWIERAJĄCEGO OCENĘ PREDYSPOZYCJI KANDYDATA  

 

 1. ANTHONY EZE

 2. MICHAEL EZE

 3. KALINA GWÓŹDŹ

 4. PATRYCJA KANIEWSKA

 

 

 

 

PAŃSTWOWA  SZKOŁA   MUZYCZNA   STOPNIA  W  PŁOŃSKU      

                                          serdecznie zaprasza kandydatów                                                                        

                                  na PRZESŁUCHANIA WSTĘPNE, które  odbędą  się                                       

15 maja 2015 r. (piątek) w godzinach od 13.oo do 20.oo.

 

W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Płońsku nauka odbywa się w następujących specjalnościach:

- fortepian, akordeon,

- skrzypce,

- flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, tuba, waltornia.

Nauka w naszej szkole obejmuje również przedmioty teoretyczne, zajęcia chóru oraz zespoły instrumentalne.

 

Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się badanie przydatności, które polega na sprawdzeniu:

- uzdolnień muzycznych

- predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

 

Wiek kandydatów:

cykl sześcioletni – dzieci w wieku od 6 do 10 lat

cykl czteroletni – dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat

 

Kandydat jest zobowiązany do przygotowania jednej piosenki (z wyraźną linią melodyczną) i zaprezentowania jej podczas badania przydatności.

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek (druk szkolny do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły)

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Termin składania dokumentów (sekretariat szkoły) – do 14 maja 2015r.

 

Umiejętności i wiedza zdobyte w naszej szkole pozwalają na kontynuowanie edukacji w średniej szkole muzycznej - od września 2012 roku już w Płońsku w  filii Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku.

 

Zapewniamy miłą i twórczą atmosferę pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Organem prowadzącym szkołę jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Szczegółowe  informacje  można  uzyskać w sekretariacie szkoły:                  

ul. Płocka 76,  tel. 23/662 44 72, e-mail psm_plonsk@onet.pl  .

 

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły  wniosek.docx

 

Regulamin Rekrutacji  Regulamin_Rekrutacji_do_Panstwowej_Szkoly_Muzycznej_I_stopnia_w_Plonsku.pdf